Wednesday, May 13, 2015

Montenegro Lawmaker Warns Plans Afoot to Revive ‘Greater Albania’

May 13, 2015, MOSCOW (Sputnik) — Nebojsa Medojevic told Sputnik that in its 2013 military doctrine, the government ruled out any threat to the Balkan nation's territorial integrity from militants vying to create a Greater Albania in Albanian-populated lands, which include vast territories within Montenegro, Macedonia and Serbia.

These comments came after a group of 14 Albanian gunmen from the Kosovo Liberation Army crossed into Macedonia and attacked the town of Kumanovo, located near the border. All militants and eight security officers were killed, in what some Macedonian officials have linked to the goal of unifying former Albanian-inhabited lands.


All attempts to raise awareness of this doctrine are waved off as fear-mongering and xenophobia by more mainstream politicians, Medojevic said adding that the latest attack proved that plans were afoot to challenge the country's integrity.

The lawmaker said he did not think ethnic Albanians and Kosovars living in the Balkans represented a major threat in and of themselves.

Miodrag Vukovic, chairman of the Montenegrin parliament's Committee on International Relations, admitted that Saturday's shooting in Macedonia was enough to put national security forces on alert, but added that the country currently "does not face any kind of threat."

Last month, around forty Kosovar Albanians invaded a police station in the Macedonian village of Gosince, also close to the border with Kosovo, and demanded the creation of an Albanian state within Macedonia. Albanians make up about a quarter of the country's 2-million population. In Montenegro, they amount to slightly less than 5 percent of the population.Sunday, November 09, 2014

DEKLARATË PËR SHTYP


Konference e Dytë Ndërkombëtare për “Shqiptarët në Malin e Zi”

SHQIPTARËT Në Mal të Zi:

Politika e Shumicës ndaj Pakicës gjatë Kalimit në Demokraci


Rochester, Michigan, më 1 Nëntor, 2014 – Konferenca e Dytë Ndërkombëtare mbi “Shqiptarët në Mal të Zi” përfundoi sot në Universitetin e Oakland me një paraqitje historike të kërkimeve shkencore. E organizuar nën përkujdesjen e me mbështetjen e Departamentit të Shkencave Politike dhe të Programit të Studimeve Ndërkombëtare, së bashku me disa Shoqata Shqiptaro-Amerikane, në zhvillimet e kësaj konferencë morën pjesë studenta, shkollarë, udhëheqës të bashkësisë Shqiptaro-Amerikane, figura të spikatura të biznesit dhe të politikës nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Europa.

Konferenca e këtij viti mblodhi bashkë kërkues nga fushat e ndryshme të studimit, të së drejtës ndërkombëtare e të qeverisjes, që u bënë bashkë me analizue dhe vlerësue problemet e cështjet që janë të pazgjidhura tash sa kohë dhe që preokuppojnë Shqiptarët në Mal të Zi. Që nga folësit kryesorë tek nuk numri i madh i propozimeve për pjesëmarrje që u paraqitën, Konferenca përfoundoi me sukses të plotë. Duke ndërtuar mbi konferencën e parë të zhvilluar në NYU në vitin 2012, kjo konferencë vazhdon t’iu ofrojë shkollarëve, kërkuesve e studjuesve mundësinë për me paraqitë e me diskutue problemet e shumta lidhur me politikat e dështuara të Malit të Zi për të përfshirë dhe për të trajtuar sin duhet edhe pakicën Shqiptare që jeton në trojet e veta.

Në konferencë u paraqitën kërkime që provojnë se bashkësia shqiptare në Mal të Zi vazhdon të viktimizohet nga poltiikat shtetërore malazese që synojnë asimilimin e tyre të dhunshëm dhe emigrimin përmes mundësive të kufizuara për edukim e punësim, prapambetje e qëllimte ekonomike, mungesë e decentralizimit të qeverisjes dhe programeve të tjera qeverisëse që kanë si synim që të mbysin e zhdukin gjuhën, kulturën dhe trashëgimninë shqiptare. Paraqitësit demonstruan me sukses se si shumë nga premtimet e angazhimet e Malit të Zi për të mbrojtur pakicat nuk janë zbatuar dhe nuk janë përkthyer apo përfshirë në legjislacionin e Malit të Zi apo në politikat që ndiqen. Si rezultat, të dhënat konfirmojnë se frika e shqiptarëve se vendi i tyre ne një “bashkim” të Malit të Zi me Europën, nuk do ta përmirësojë statusin e tyre të ardhshëm është legjtiime. Po ashtu, kjo konfirmoi frikën e tyre se këto objektiva do të arrihen përmes një programi të premtimeve e flajëve boshe të cilat do të fshehin realitetin e shkeljes së lirive të njeriut dhe të drejtave të barabarta, deri sat ë arrihet në pikën që popullsia etnike shqiptare nuk do të jetë më factor me peshë në politikën e Malit të Zi.

Konferenca paraqiti dy punime kryesore nga profesorët Viktor N. Ivezaj dhe Shinasi A. Rama, si dhe një numër të ndjeshëm paraqitjesh nga folësit që diskutuan mbi një numër problemesh e cështjesh lidhur me identitetin e shqiptarëve, politikat e pakicës, dhe influencat e huaja dhe shtetet amë. 

Mbas fjalës mirëseardhëse nga profesor Paul Kubicek dhe profesor Ivezaj, Dr. Shinasi Rama (NYU) analizoi evolucionin e identitetit të malaziasve dhe duke sjelle evidencë historike argumentoi se malaziasit janë një grup etnik kompleks që kishin dy elemente të përbashkëta, luftën kundër Otomanëve dhe fenë ortodokse. Mirëpo, Në rrogën e shndrrimit të tyre ne komb, ata nuk u bënë një etni, por ata u lidhën me idene e shtetit, dhe në këtë process të zgjerimit të shtetit, por edhe gjatë pavarësisë e më pas, ata nuk janë ndalur asnjeherë nga përpjekja për të spastruar pakicat e ndryshme. Tani, shteti Malazes, po rreket të ndërtojë kombësinë dhe etninë malazese duke bërë një përpjekje të madhe për ti asimiluar të tjerët në kombësinë malaziase. Në rastin e shqiptarëve që nuk ndajnë me ta as fenë, as traditat, as lidhjen me shtetin, e as gjuhën, rruga që po ndiqet është përcaj e sundo, asimilimi e përjashtimi i studjuar përmes emigrimit etj. cka edhe ka pasoja të rënda për ta si pakicë që jeton në trojet e veta, ashtu dhe për Malin e Zi evtë radhmen e tij demokratike.

Profesor Viktor Ivezaj (WSU) paraqit një teori të dyfishtë dhe argumentoi se diskriminimi etnik I shqiptarëve në Mal të Zi është pasojë e “polarizimit etnik”  një metodë e përdorur nga shteti dhe që nuk është rezultat I urrejtjeve të vjetra etnike, sic paraqitet në literaturë. Profesor Ivezaj, thotë se në së kjo politikë e polazimit etnik nuk ndalohet, atëherë pakica shqiptare në Mal të Zi do të vazhdojë që të ushqejë një qëndrim negative ndaj shtetit, dicka që kur të shprehet publikisht do ta kapë Malin e Zi në befasi dhe do të pasoja negative për zhvillimet shoqërore, politike dhe ekonomike në atë shtet.  
Dr. Nail Draga (Qendra Kulturore, Ulqin) ofroi një analizë të vecantë e të thelluar të regjistrimeve të popullsisë të bëra në Malin e Zi në periudhën 1948-2011. Ai paraqiti të dhëna të pakontestueshme se numrat e popullsisë zyrtare të Malit të Zi, nuk e pasqyrojnë si duket gjendjen e popullsisë aktuale. Duke vënë në dukje të meta e gabime në mbledhjen, analizmin e raportimin e të dhënave, Dr. Draga argumenton se gjithcka tregon se metodklogjia e përdorur nga Zyra e Regjistrimti të Popullsisë në Mal të Zi synon që të zvogëlojë numrin e poipullsisë shqiptare deri në atë pikë sa ata të kthehen në një factor krejt të parëndësishëm politik.
Doktorante Agata Biernat (Nicolaus Copernicus University, Turin Poland) në punimin e saj analizoi politikat e vetëqeverisjes në rajonin e Malësisë. Në këtë Punim, ajo shpejgoi dhe paraqiti metodat e ndjekura nga shqiptarët për të influencuar sistemin politik në Mal të Zi për me arritë qëllimet e tyr edhe me e rivendosë komunën e Tuzit.
Dr. Sabina Osmanovic (Universiteti i Shkodrës dhe Universiteti i Tiranës) paraqiti një analizë të mbështetur në një pyetësor që ajo e kishtë mbledhur rajonet e banuara me shqiptarë të Malit të Zi. Në analizën e saj, Dr. Osmanovic sqaroi se si një numër pyetjesh dhe përgjigjet e dhëna hedhin një dritë të re mbi pritshmëritë e shqiptarëve para referendumit për pavarësinë dhe perceptimet e tyre mbas pavarësisë. Duke krahasuar përmes një numri të ndjeshëm pyetjesh (a) premtimet që Malazesët kishin bërë para referendumit për pavarësi në vitin 2006 dhe (b) përgjigjet e tyre se sa kishte arritur Mali i Zit ë përmbushte këto premtime tetë vjet më vonë, në vitin 2014, dr. Osmanovic argumentoi se shqiptarët janë të diskriminuar dhe të pa integruar si duhet në të gjithë sferat e jetës ekonomike, politike dhe shoqërore dhe, cka është më ë erëndëishme, Mali i Zi, nuk e ka mbajtur premtimin për një të ardhme më të mirë e të barabartë për të gjtihë shqiptarët. 
Dr. Angjell Gojcaj (Universiteti i Shkodrës) paraqiti një analizë bashkëkohore të politikave sociale dhe shtetërore diskriminuese që tashmë janë tkonsistente në kohë të ndjekur nga qeveria e Malit të Zi. Duke ndjekur një ligjikë institucionaliste, Dr. Gojcaj, u përqëndrua në tre llojet e ndryshme të drejtave të pakicës shqiptare – e drejta e simboleve kombëtare, e drejta e përfaqësimit politik, dhe e drejta e punësimit. Duke u mbështetur në statutet e të konvetat e të drejtës ndërkombëtare, mongrafitë dhe raportet e ndryshme të paraqitur, ai e provoi në mënyrë të pakundërshtueshme praninë e trajtimit diskriminues të shqiptarëve dhe të grupimeve të ndryshme që përfaqësojnë shqiptarët në Mal të Zi. 
Doktorant Grid Rroji (CUNY) ekzaminoi efektet e mbështetjes së vakët të shtetit shqiptar për të drejtat e pakicës etnike shqiptare në Mal të Zi, si dhe pasojat që ka pasur kjo sjellje për stabilitetin rajonal dhe sigurinë. Rroji, mbeshteti argumentin se përkeqësimi i të drejtave njerëzore në Mal të Zi, së bashku me mungesën e mbështetjes së Shqipërisë për pakicat kombëtare shqiptare në shtetet fqinjë, paraqet një rrezimk të vazhdueshëm për të ardhmen e shqiptarëve por edhe për stabilitetin e Malit të Zi dhe sigurinë rajonale.
Profesor Paul Kubicek (Universiteti Oakland) vlerësoi rolin e Bashkimit Europian në lidhje me statusin e shqiptarëve etnikë në Mal të Zi. Duke e ndjekur këtë rol nga këndvështrimi i të drejtave të minoriteteve, si dhe duke ndjekur qasjet e shqiptarëve ndaj BE dhe Malit të Zi, Prof. Kubicek, ofroi një listë të prioriteteve dhe bëri disa sugjerime të vyeshme se cilat rrugë duheshin ndjekur për të siguruar që qeveria e Malit të zi dhe strukturat e tjera, si dhe shoqëria civile t’i respektonin të drejtat e shqiptarëve. Ai argumentoi se megjithëse Mali i Zi dukej sikur i respektonte te drejtat e shqiptarëve, në fakt gjendja ishte tjetër, dhe se ka shumë problem të lidhura me të drejtat e minoriteteve të cilat duhet të adresohen nga Mali i Zi përpara se ky shtet të bëhet i gatshëm për t’u integruar në Bashkimin europian.
Profesor Shinasi Rama analizoi rolin e diasporës shqiptare nga Mali i Zi dhe tregoi cilat janë ndjekur nga kjo diasporë për të ndikuar në administratën amerikane dhe në organizatat e tjera. Duke shpjeguar rolin në rritje të diasporës, Prof. Rama e vuri theksin tek roli në rritje i diasporës për kushtëzimin e sjelljes së politikanëve dhe ndërgjegjësimin e bashkësisë shqiptaro-amerikane, si dhe në ndërtimin e strukturave që po punojnë me administratën e më shoqërinë civile për të përcuar e sqaruar gjendjen e shqiptarëve në Mal të Zi.
Disa organizata Shqiptaro-Amerikane e mbështetën dhe morën pjesë në konferencën e këtij viti përfshirë këtu fondacionin “Plavë-Guci,” Shoqatën Shqiptaro-Amerikane “Malësia e Madhe” dhe Shoqatën Shqiptaro-Amerikane “Ana e Malit”.  Mbështetësit që nuk mundën të vinin por që i kontribuan mbarëvajtjes së konferëncës ishin fondi humanitar “Malësia”, Fondacioni “Ded Gjon Luli”, Fondacioni “Dom Simon Filipaj dhe Shoqata Shqiptaro-Amerikane,“Kraja”.
Konferenca e vitit 2014 ka përfunduar dhe redaktorët po punojnë që të botojnë një libër që të përfshijë të gjithë punimet e paraqitura në këtë konferencë. Për me tëpër, Komiteti Organizues, po përgatitet që të organizojë Konferncën e tretë në Mal të Zi, në vitin 2016. Kjo do të koincidojë me 10 vjetorin e pavarësisë së Malit të Zi dhe qëllimi i saj është që të shihet më qartë gjendja e shqiptarëve dhjetë vjet mbas pavarësisë së Malit të Zi, si dhe hedhja dritë mbi problemet shoqërore e politike që shqetësojnë shqiptarët. Në fakt, je kemi filluar të kontaktojmë kolegët nga Mali i Zi, Shqipëria, SHBA, UK, dhe Kosova për të siguruar që konferenca e vitit 2016 do të jetë një sukses i plotë.

Komiteti Organizues dëshëron të falënderojë të gjithë ata që e bënë këtë konferencë një sukses të merituar dhe në vecanti, paraqitësit, Shoqatat Shqiptaro-Amerikane, dhe Organizatën e Studentëve Shqiptaro-Amerikanë. Urojmë që të takohemi sërish në vitin 2016!

Tuesday, October 14, 2014

Program for the Conference on "The Albanians in Montenegro"The Department of Political Science
and the International Studies Program at Oakland University


In Collaboration with the Albanian-American Associations of New York, Detroit and Chicago

presents:

The 2nd International Conference on

THE ALBANIANS IN MONTENEGRO

Majority vs. Minority Politics in an Era of Democratic Transition
Where:        Meadow Brook Hall
                     On the campus of Of Oakland University
                      Rochester, MI 48309   U.S.A.

When:         November 1, 2014

Day:          Saturday

Time:        8:30 a.m. — 3:30 p.m.

Contact:   viktor.ivezaj@wayne.edu
                        
                                          Seating:    Limited

 Complimentary Breakfast

8:30 a.m.

Welcoming Remarks:    Paul Kubicek
                                            Oakland University

Introductory Remarks:       Viktor N. Ivezaj,
                                            Wayne State University

PANEL I:  ALBANIAN IDENTITY AND MONTENEGRIN POLITICS  (9:00 a.m.)

§  Shinasi A. Rama, New York University
 History and Identity: Albanians and Montenegrins

§  Viktor N. Ivezaj, Wayne State University
Human Rights and Ethnic Polarization Among the Albanians in Montenegro

§  Nail Draga, Cultural Center of Ulqin
Shqiptarët Në Mal Të Zi Në Regjistrimet E Popullsisë (1948-2011)

Chair:                  Agata Biernat, Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland)
Discussant:         Angjell Gojcaj, University of Shkodra

PANEL II:  ALBANIAN MINORITY POLITICS  (10:30 a.m.)

§  Agata Biernat, Nicolaus Copernicus University (Toruń, Poland)
The Albanian political activities in Montenegro and the question of Tuzi

§  Sabina Osmanovic, University of Shkodra
Analysis of the expectations preceding the referendum of the Albanians in Montenegro compared to the present

§  Angjell Gojcaj, University of Shkodra
Discrimination of Albanians in Montenegro in Matter of Minorities Rights

Chair:                  Shinasi A. Rama, New York University
Discussant:         Viktor N. Ivezaj, Wayne State University

PANEL III:  EXTERNAL INFLUENCES  (1:30 p.m.)

§  Grid Rroji, City University of New York (CUNY)
Albanian Kin State(s) Foreign Policy Towards Albanians in Montenegro: The Failure of the concept of integration as a definition of National Interest.

§  Paul Kubicek, Oakland University
The European Union and Minority Rights in Montenegro

§  Viktor Ivezaj and Shinasi Rama
The Albanian Diaspora and the Albanian Politics in Montenegro

Chair:                    Sabina Osmanovic, University of Shkodra
Discussant:            Angjell Gojcaj, University of Shkodra

CONCLUDING REMARKS:      Viktor N. Ivezaj, Wayne State University

Tuesday, September 02, 2014

Montenegro's Only Albanian Paper Pleads for Help

The editorial team of the only Albanian newspaper in Montenegro, Koha Javore, are calling on parliament and ethnic Albanian parties to keep it alive.

The problem facing the weekly Koha Javore is that it is part of the bankrupt state-ownedPobjeda company, which is millions in debt and facing closure or sale.

In an open letter to Montenegrin deputies in parliament, the paper's editor-in-chief, Ali Salaj, called on politicians to keep the Albanian-language newspaper alive.

Salaj said that Koha Javore should not exempted from the bankruptcy proceedings concerning Pobjeda, and from its possible privatization.
He said that funds to keep the paper alive should come from the assembly, the government and the fund for the protection of minority rights.

"Minority media should be retained and supported by relevant state institutions for their mission in a multi-ethnic society, but also due to the fact that these media cannot be profitable," Salaj said.

Koha was founded by the Assembly of Montenegro in 1999, but the first issue was not published until February 2002. 

Until 2009, the paper received funding from the Montenegrin state, but, due to budget cuts, a decision was made that Koha Javore was an "unnecessary expense".  

A few months later, Koha ceased to appear as a separate weekly and become an appendix to the daily Pobjeda.  

Albanian political parties
, the civil sector and intellectuals have protested over the threat to  the newspaper.
They said that the disappearance of Koha Javore represented "an attack on the Albanians’ right to free information".
Dusica Tomovic
BIRN
 Podgorica

Thursday, July 17, 2014

Call for Papers: 2nd International Conference on “The Albanians in Montenegro”

Rochester, Michigan USA
In the Detroit Metropolitan Area

November 1, 2014 THE THEME FOR THE 2014 CONFERENCE
 THE ALBANIANS IN MONTENEGRO:
MINORITY vs. MAJORITY POLITICS
IN AN ERA OF DEMOCRATIC TRANSITION

Organizing Committee:
Viktor N. Ivezaj, Wayne State University
Paul Kubicek, Oakland University
                       Shinasi A. Rama, New York UniversityThe independence referendum of May 21, 2006 paved the way for Montenegro’s second attempt at state sovereignty that it had lost in 1918, and at the same time signaled a close to the final chapter of Yugoslavia’s long and bitter collapse.   Montenegro’s road to her recent independence was certainly challenging, where internal forces proved to be as resistant to change as those outside its territorial boundaries.  Even though sovereignty has been accomplished, the road ahead is appearing to be more complex as this tiny nation sprints towards Euro-Atlantic integration, and at the same time attempts to forge a new identity, establish effective institutions, institute political legitimacy, and maintain social cohesion, which in the past two decades has been a convoluted task.  It could be argued that, from a regional point of view, the international community needs a “success story”, in other words, Montenegro serves as an example for a region that has been plagued by ethnic conflict and decades-long bloody wars.  And for the most part, Montenegro has emerged from the wrath of nationalism and was determined to carve out its own identity by first seeking independence from Serbia followed by accession to a more contemporary European family of states that share the common bond of democratic values, norms, and ideals, a far stretch from the communist ideologies that preserved Yugoslavia for more than six decades.  In spite of this, policymakers and political elites in Podgorica have failed to recognize the disparities in Montenegro’s socio-political and economic institutions.  Most troubling are its policies towards the Albanian population, where the Albanian minority has expressed grievances in all realms of social, economic and political life.
 The politics of exclusion continue to frustrate the Albanian communities in Montenegro as their sociopolitical situation has not changed much since the dissolution of the former Yugoslavia.  In fact, many of the problems that faced Albanians in Kosova in lieu of the conflicts of 1990s are emerging in post-independence Montenegro.  Albanian communities continue to be victim of land confiscation, forced assimilation and emigration, limited access to education and employment, economic underdevelopment, absence of decentralized government and various other systemic programmes designed to stymie the Albanian language, culture and heritage.  As Montenegro weaves around the EU candidacy requirements, many of the commitments aimed at protecting minorities have come up short and not translated into law and policy.  As a result, Albanians fear that their place in a “union” with Europe will not improve their future status, and a programme of “smoking mirrors” – to conceal the reality of botched liberties and equal rights – will continue until the Albanian population is a non-factor.
This conference series was conceived to assess these problems and work towards developing possible solutions where a multi-ethnic state can work parallel to a common goal.  Following the first successful conference on The Albanians in Montenegro: History, Identity and the Minority Politics in a New State in 2012 on the campus of NYU, the Organizing Committee (OC) is pleased to announce A CALL for PAPERS and PROPOSALS for the Second Conference scheduled for November 1, 2014 at the historic Meadow Brook Mansion on the campus of Oakland University.  The conference is being co-sponsored by OU’s Department of Political Science and International Studies.

The OC seeks proposals, including thematic and topical panels, papers and roundtable discussions for the 2014 conference in Michigan.  The conference planners seek research and activities that reflect on the themes of ethnicity, nationalism, political participation and behavior, policy, advocacy, education, international law, culture, and research as they relate to the status of Albanians in Montenegrin society; particularly as they pertain to the aforementioned issues. Key questions of interest center on how Albanians in Montenegro have transformed the electoral strategies and policy decisions of political candidates both in regional and national politics; education and economic disparities and stagnation; Albanian, Montenegrin, and other Balkan politics related to minority rights, policy innovation, and conflict; ethnic politics and policy effects on ethnic communities; laws, law enforcement, and the courts; ethnic identities and psychology; the political communication of ethnicity in an age of Euro-Atlantic integration; public opinions on issues related to ethnicity and ethnic relations; the role of integration and assimilation in political discourse and behavior; and epistemological and theoretical foundations of Albanian political thought and behavior in Montenegro.
The ambition of this conference is to welcome theoretical and empirical contributions to generate the greatest possible number of concrete, innovative answers to the questions of the Albanians in Montenegro, their political, associative and socio-economic representation and whether the state is working to improve the quality of governance, and subsequently, the quality of their lives.

We encourage participants to follow the principal themes covered below:

1.    “Better governance” or “good enough governance”
2.    Ethnicity and Nationalism
3.    The Prospects of “Greater” or “Natural” Albania
4.    Politics of Identity
5.    Albanian culture and encounters with the State
6.    The politics of numbers: the 2012 census in Montenegro
7.    Religious (In)Tolerance
8.    Territoriality and Language Rights
9.    Anti-Government Protests in Montenegro
10. Personal identities and state policies
11. Montenegro’s Constitution
12. Montenegro nationality policy
13. Politics of Self-Determination
14. Nationalism, Institutions and Participation
15. Culture and National Identity
16. Democratization and EU Integration of Montenegro
17. Problems With Assimilation and Coexistence in Montenegro
18. Imagined Democracy? Elections and Nation-Building
19. Language, Culture, Education and Identity
20. The Patterns of Post-Yugoslavia (Intellectual) Migration
21. Political integration
22. Diaspora Politics
23. Prospects for change in Montenegro
24. Unity and Diversity among the Albanian communities in Montenegro

The objective is to publish a book that includes the research papers presented at this conference.  Rules and deadlines for final paper submissions to the editorial board will be discussed at a special meeting scheduled for Sunday November 2nd.
Paper-givers will have approx. 12 minutes for their presentation, as will the discussant(s). Chairpersons should leave approx. 30 minutes for discussion from the floor.

Abstract Submissions

Abstracts will only be accepted online via email to:      

Other queries concerning the programme should be addressed to:  

Important Dates
July 31st                     Deadline for abstract submissions
August 31st                Final Program released
September 30th        deadline for paper submissions
November 1st            Conference (8:30 a.m. – 3:30 p.m.)
November 2nd           Round-Table Discussion

Accommodations
The OU Department of Political Science will provide a list of local accommodations once the Final Program has been released.Friday, April 25, 2014

Muhammad Gjokaj Joins the Enemy!

PODGORICA - In local elections for the Urban Municipality of Tuz, the Democratic Union of Albanians (DUA) and its representative, Muhammad Gjokaj, will join forces with the Democratic Party of Socialists (DPS), the same party that has staggered Albanian development in the Malësia region.

This is not the first instance Gjokaj abandoned his obligations with an Albanian political party.  A few years back, while representing the Ulqin-based party FORCA in Malësia, he deserted the organization without warning and joined forces with another.

Gjokaj’s reckless behavior is being condemned both by Montenegrin-Albanians and those in the United States, where several NGOs have already called for Malësia to sever ties with him in every way possible. 

Wednesday, April 23, 2014

         
                              

APRIL 22, 2014

ALBANIAN-AMERICANS PROTEST IN FRONT OF THE WHITE HOUSE & MONTENEGRIN EMBASSY AGAINST THE DISCRIMINATION OF
THE ALBANIAN NATIONAL MINORITY IN MONTENEGRO 

WASHINGTON, DC – On Tuesday April 8, 2014 Albanian-Americans from around the United States gathered in Washington DC and protested before the White House and the Montenegrin Embassy against Montenegro’s systemic discriminatory policies towards its Albanian national minorities.  This peaceful demonstration followed similar rallies throughout Montenegro where ethnic Albanians vehemently objected the continued sociopolitical disparities that have plagued them for decades, particularly refusal by the Montenegrin Government to fully comply with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, including the Charter of Local Self-Government in granting the region of Malësia a full and comprehensive municipality with all the legitimate and administrative authority of a decentralized self-government.

This rally was purposely arranged to coincide with the arrival of Montenegro's Prime Minister, Milo Djukanovic, and his attempt to lobby the U.S. Government for support of Montenegro's aspirations to join the EU and NATO.  The strong showing of protesters objected to any such support and appealed to the White House.

Following the peaceful demonstrations, Djukanovic met with elected officials and Albanians to discuss various issues confronting Albanian communities in Montenegro, specifically a “promise” he made to the U.S. Congress in 2005 – where he vowed to grant the region of Malësia a full and independent municipality within four years (2009).  During this meeting, Djukanovic “promised” that his government will support the “will” of Albanians in Malësia, and all they had to do was formally request their desire for the establishment of an independent municipality.
Prime Minister Djukanovic’s repeated “promises” on the matter of an independent municipality have no bearing in past or current negotiations between his government and the Albanian minority.  For the past 15 years the Albanian Community in Malësia has expressed its “will” by repeatedly requesting an independent municipality given this administrative region meets and exceeds all the economic, territorial and organizational requirements for a full and independent commune.  In the same vein, Djukanovic has made similar “promises” in the past while campaigning for re-election, and like the past has failed to honor each and every one.
Until these “promises” are kept, the Albanian Diaspora cannot support Montenegro’s bid for EU/NATO membership.  It is not in our best interest to support a government who repeatedly violates the most basic forms of minority rights to join a family of democratic institutions of Western Europe.  Furthermore, until such time that Albanians in Montenegro are afforded these rights, the Albanian Diaspora will continue lobbying members of U.S. Congress to review Montenegro’s minority rights policies and continue to communicate via protests our previous demands that the Montenegrin Government fully comply with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, including the Charter of Local Self-Government by means of granting the region of Malësia a full and comprehensive municipality with all the legitimate and administrative authority of a decentralized self-government.

Wherefore, we urge Prime Minister Djukanovic to recognize our following demands:

  1. Initiate equal rights and prohibit discrimination with programs that incorporate all people regardless of social, economic, political, linguistic, religious, and/or ethnic background;
  2. Implement policies and programs aimed at leveling the playing field for Albanians in pursuit of jobs, admission to universities, and even government contracts;
  3. Encourage public institutions such as universities, hospitals and police forces to be more representative of the population. Employ Albanians as judges, police chiefs, and medical directors in areas where Albanians constitute a majority. This will ensure public trust, public confidence and equal representation.
  4. Establish a Commune in Malësia and create policies to provide employment and long term welfare to Albanians at the municipal level. This would no doubt encourage social, economic, and political development, bring government closer to the people and embolden a minority group that has been disenfranchised for so many years.
  5. Redistribute a fair proportion of the national wealth in areas where Albanians comprise a majority, such as 85% in Ulqin and 92% in Malësia. Reinvestment in these regions guarantees increased wealth, growth, development and public consumption. The returns on these investments can be invaluable.
  6. Stop illegal state privatization of industries and businesses in the municipality of Ulqin, including renunciation of the Maritime Laws that allow for the unlawful seizure of land in Ulqin, which is grossly disproportionate other coastal regions in Montenegro.
  7. Forfeit plans to confiscate private property in the town of Martinaj where the state plans to build an orthodox church amongst a population of 100% Muslim Albanians (Martinaj’s).
  8. Encourage equity ownership, representation at both employee and management level, procurement to initiate Albanian-owned businesses and social investment programs, amongst others.
  9. Create government-sponsored programs to educate the majority about the important contributions that Albanians bring to the country, including diversity, rich history, aptitude, and an unsurpassed work ethic – characteristics that can build a country and not break it apart.
  10. Tear down state monopolies and encourage private ownership. Give back to Albanians those enterprises that were wrongfully taken away and given to corrupt government elites driven by personal gain instead of public service.
In lieu of these aforementioned rights, propagated by international human rights laws and organizations, Montenegro has opted to isolate the Albanian communities of Montenegro and discourage their growth and protection.

The Albanian-American Diaspora will not tolerate this behavior and vows to aggressively exploit Montenegro’s oppression and abusive tactics to all international institutions and policy makers in an effort to prove that Montenegro has no place in a democratic Europe until it affords its Albanian citizens basic human rights and stops its campaign of abuse, discrimination, intimidation and expulsion.

For more information, please contact the Albanian-American Association (“Shoqata Malësia e Madhe”) at (586) 530-0373.


# # #