Sunday, October 01, 2006

Victim of State Oppression

Pjeter Berishaj became the latest victim of torture in the hands of Montenegro's special police unit that broke into his home early Saturday morning on September 9th and dragged him out of his bed while choking and beating him on the face and head with clubs and the buts of semi-automatic rifles.

In jail, Pjeter was relentlessly punched, kicked, and spat at without knowing why he was detained. After 48 straight hours of torture he was taken to his village in Malesia and dumped on the street without any explanation of his detention.

Today there are 14 Albanians still detained in Montenegro's prisons for crimes they did not commit, but instead falsely accused of "terrorists acts" by the Montenegrin state. Three of the detainees are American citizens that were in Montenegro visiting their families.

In an interview with Berishaj, he insisted that the police never explained why he was being taken away that Saturday morning, but was insulted the entire time of his incarceration, and was specifically warned that if he spoke out against the tactics of the state that those same masked police units would detain him again.

2 comments:

Anonymous said...

Agencija za nacionalnu bezbijednost
Direktoru g. Dušku Markoviću

Poštovani gospodine Markoviću,

Iako za rad Agencije za nacionalnu bezbijednost nije predviđen, pored unutrašnjeg i parlamentarnog, i građanski nadzor odlučio sam obratiti Vam se ne samo u svojstvu člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije (koja takođe čini dio sektora bezbijednosti RCG) već prije svega kao građanin duboko posvećen poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda i afirmisanju vrijednosti tolerancije i suživota svih etničkih zajednica koje žive u Crnoj Gori.

Obraćanje činim i na temelju uvjerenja da dužnost direktora Agencije obavljate profesionalno i ohrabren Vašom spremnošću, koju ste u nekoliko navrata veoma uspješno pokazali, da sankcionišete političke i ideološke aktivnosti u nacionalnoj bezbjednosnoj agenciji.

Prilično sam negativno bio iznenađen saznanjem ali i ličnim iskustvom da među službenicima Agencije i čak visokim funkcionerima i dalje ima osoba koje gaje etničku distancu prema Albancima i koji, skloni generalizovanju, posjeduju uvjerenje o (istorijskoj i regionalnoj) nedobronamjernosti čitavog jednog autohtonog manjinskog naroda i stavove tipične nacionalističkim i neokomunističkim scenarijima rada bezbjednosnih službi.

Kako je jedan od razloga za usvajanje Zakona o ANB bio obezbijediti da se poslovi nacionalne bezbjednosti vrše na savremen i demokratski način u skladu sa poznatim standardima i principima onda službenici i funkcioneri Agencije, pored stručnosti i znanja, moraju imati i svijest o građanskom konceptu crnogorske države, ljudskim pravima i osnovnim slobodama i zaštiti manjina.

Imaju u vidu ovlašćenja da kao direktor Agencije dajete instrukcije i naloge za rad, brinete o funkcionisanju i utvrđujete kriterijume za prijem službenika ANB mislim da možete puno učiniti jer nije prihvatljivo da lica iz uprave i službenici ANB ne dijele demokratske vrijednosti društva kojem pripadaju i kojem služe.

Privreženost demokratskim i građanskim vrijednostima neće se negativno odraziti na djelotvornost ukupnog rada pa i legitimnih tajnih operacija.

Odgovarajuća struktura i upravljanje ANB, prema ocjenama međunarodne zajednice, može ubrzati demokratizaciju, socio-politički razvoj i stabilizaciju.

U neposrednom razgovoru, ukoliko cijenite potrebnim, mogu detaljnije predstaviti svoja iskustva koja su predmet ovog pisma.

S’ poštovanjem Podgorica, 23.09.2006.godine

Aleksandar Saša Zeković

Istraživač kršenja ljudskih prava
GSM 067 527 602
asz@cg.yu

Resident Manager said...

Something needs to be done about this, we need to get the international community involved. Time for the Albanians to STAND up and unite and rasie their voice or fist!